length model år bas cabins persons toilets price
14.7
Dufour Cat 48 2024 Paros 5+1 10+2 5+1 15500 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2023 Paros 4 8+2 4 8130 € 
13.75
Bali 4.4 2023 Paros 4+1 8+1 4+1 11600 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2023 Paros 4+1 8+3 4+1 12500 € 
12.8
Lagoon 42 2023 Paros 4+2 8+4 4+2 11160 € 
11.5
Jeanneau Sun Odyssey 380 2023 Paros 3 6+2 2 5360 € 
14.85
Dufour 470 2022 Paros 4+1 8+3 4+1 7200 € 
12.94
Lagoon 42 2022 Paros 4+2 8+4 4+1 10840 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Paros 4+1 8+1 4+1 13200 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Paros 4+1 8+1 4+1 9900 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Paros 3 6+2 2 5330 € 
16.16
Jeanneau 54 2020 Paros 5+1 10+1 3+1 10250 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Paros 5+1 10+2 3+1 8210 € 
14.6
Dufour Cat 48 2020 Paros 5+1 10+1 5 14990 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Paros 4+2 8+2 4+1 12900 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Paros 4 8+2 2 6150 € 
13.24
Dufour 430 2020 Paros 4 8+2 2 6000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+4 4 10850 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+4 4 10850 € 
15.84
Lagoon 52 2019 Paros 5+1 10+2 5+1 25425 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2019 Paros 5+1 10+1 3+1 8700 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2019 Paros 4 8+2 4 6610 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Paros 4+1 8+3 4+1 7520 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Paros 4 8+2 2 6150 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4+1 7390 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4+1 10500 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+1 8+1 4+1 10330 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Paros 3 6+2 2 3955 € 
11.93
Dufour 390 2019 Paros 3 6+2 3 4190 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Paros 4 8 4 9000 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Paros 5 10 3 7400 € 
13.94
Beneteau Oceanis 45 2015 Paros 4 8+2 2 5900 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Paros 4+2 8+2 4+1 8100 € 
15.62
Beneteau Cyclades 50.5 2007 Paros 5+1 10+2 3+1 5300 €