length model år bas cabins persons toilets price
14.75
Lagoon 50 2021 Gouvia 6+2 12+2 4 13200 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Gouvia 4+1 8+1 4+1 10700 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 9500 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 7300 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Gouvia 5+1 10+2 5+1 31000 € 
15.84
Lagoon 52 2020 Gouvia 6 12 6 19600 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 13200 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 10 6 14200 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 14800 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 10600 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 8050 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+1 8+1 4+1 9180 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 8800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 7600 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7085 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 8000 € 
12.52
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 7100 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+1 8+1 4 8280 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 7200 € 
12.12
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7200 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 8100 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7300 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 6800 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7150 € 
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2019 Gouvia 4+1 8+1 4 9700 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 8600 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 8200 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 8900 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Gouvia 4 8+2 4 7889 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 7200 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 7200 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2019 Gouvia 3 6+2 3 6660 € 
11.55
Lagoon 380 2019 Gouvia 4 8+2 2 6120 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 9700 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9600 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9600 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+1 8+1 4 9700 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9300 € 
13.1
Bali 4.3 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9860 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 8700 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 6700 € 
13.96
Lagoon 450 F 2017 Gouvia 4+2 8+2 4+2 10165 € 
12.19
Bali 4.0 2017 Gouvia 4+2 8+2 4 7193 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Gouvia 4 8+1 4 6400 € 
11.55
Lagoon 380 2017 Gouvia 4+2 8+2 2 5600 € 
15.85
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 4 8 4+1 18200 €  *
15.84
Lagoon 52F 2016 Gouvia 5+2 10+2 5+1 18788 € 
15.84
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 5+1 10+2 5+1 20720 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+4 4 9300 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 9300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2016 Gouvia 4+2 8+2 4+1 9200 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 5850 € 
13.96
Lagoon 450 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 14500 €  *
11.74
Lagoon 39 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 5400 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2015 Gouvia 4+2 8+2 2 4900 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4+2 8+4 2 5100 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4 8+2 2 5000 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Gouvia 4 8+2 2 4900 € 
13.96
Lagoon 450 2012 Gouvia 4+2 8+2 4+1 9000 € 
12.61
Lagoon 421 2010 Gouvia 4+2 8+4 4+1 8000 € 
12.54
Lagoon 420 2008 Gouvia 4+2 8+2 4+1 6500 € 
13
Lady Hawke 37 2001 Gouvia 3+1 6+2 2 6250 €